Landsbyforskønnelse i Smidie

Forskønnelse i Smidie
2. november 2018

Fra forfalden grund - til en skøn byplet. Det er hvad byens ildsjæle i Smidie har gjort for at forskønne byen og området nær deres fælles mødeplads.

Efter en periode hvor en af byens grunde lagde forfalden hen, tog byen initiativ til at købe grunden. Herefter blev arealet ryddet, sået græs og sat en bænk på grunden - med skøn udsigt ned mod bækken og byens fælles mødeplads. Her har en fælles legeplads, som også fungerer som primitiv lejrplads for cyklende og gående turister på cykelrute 5.

Byen har anskaffet sig en plæneklipper, som sammen med flag, borde, stole mm opbevares i en gammel garage, der er frisket op således at den nu også fungerer som byen festlokale. For at sikre at der er pænt på byens nye grund, langs grøfter og på den fælles mødeplads, er der lavet en plan for hvem der slår græsset på skift mellem byens borgere.

Super inspirerende for hvordan man ved fælles indsats kan få en landsby forskønnet ved fælles indsats!

Skrevet af Landsbyrådet i Rebild Kommune